Firmade ost

Teie ettevõte on jõudnud arenguetappi, kus selle edasine tegutsemine tundub perspektiivitu.

Sellises olukorras oleks ebamõistlik jääda passiivseks ning oodata registripidajalt juriidilise isiku sundlõpetamist, millele järgneb registrist kustutamine. Firmastvabaks meeskond pakub võimalust perspektiivitu ettevõte võõrandada ning jätta selle likvideerimine Firmastvabaks meeskonna kanda.