Likvideerimisteenus

Olete otsustanud ettevõtte likvideerida, kuid see osutub keerukamaks, kui esmapilgul tundub.

Firmastvabaks meeskond aitab ettevõtte likvideerida äriseadustikus nõutaval viisil. Juriidilise isiku likvideerimismenetlus kuni selle äriregistrist kustutamiseni kestab praktikas keskmiselt 7 kuud. Likvideerimismenetluse käigus leiame lahenduse ka raamatupidamisdokumentide hoiustamise küsimusele.