Konsultatsioonid

Soovite ettevõtte reorganiseerimist läbi ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise – sellisel juhul aitab Teid firmastvabaks meeskond, kes võtab protsessi juhtimise enda korraldada.

Reorganiseerimine kombineerituna muude äriseadustikus ettenähtud võimalustega lubab perspektiivitust ettevõttest vabaneda ka keerukamatel juhtudel. Firmastvabaks meeskond aitab äriseadustikus nõutud dokumentide koostamisel, et saavutada soovitud tulemus.