Tere tulemast
FIRMAST VABAKS kodulehele!

Firmastvabaks meeskond on pühendunud perspektiivi kaotanud juriidiliste isikute likvideerimisele ning omandamisele.

Perspektiivitus võib tuleneda nii olemasolevatest kui ka tulevikus tekkida võivatest finantsraskustest, puudulikult peetud raamatupidamisarvestusest, ebamõistlikult pikaajaliseks kujuneda võivast haldusmenetlusest, omanike ja/või juhtorgani liikmete soovimatusest ettevõtlusega jätkata ning paljudest muudest põhjustest.

Likvideerimismenetlus laiemas tähenduses hõlmab erinevaid toiminguid - kandeavalduste koostamine äriregistrile, aruannete koostamine, dokumentide hoidja määramine. Samuti võib likvideerimismenetluse käigus tekkida kokkupuuteid maksuhalduriga, kelle nõusolek on äriseadustiku kohaselt likvideerimismenetluse lõpuleviimise üheks eelduseks. Likvideerimismenetluse käigus võib tekkida vajadus esitada pankrotiavaldus, kui peaks ilmnema, et juriidilise isiku kohustused ületavad tema varasid.

Kokkuvõttes on mõistlikum vabaneda perspektiivitust firmast kohe ning mitte jääda ootama, et registripidaja selle töö Teie eest ära teeks - praktika näitab, et see võib jääda tegemata isegi 10 aastaks.